Huidkanker is de meest voorkomende kanker. Dit blijft ook alsmaar toenemen. Daardoor groeit de bezorgdheid van vele mensen en dat is begrijpelijk.

Een gevolg is wel dat wij overspoeld worden door patiënten die een afspraak maken voor een preventieve huidcontrole.

Een louter preventief huidnazicht is zinvol in volgende gevallen:

  • U hebt zelf al huidkanker gehad
  • U hebt een eerstegraads familielid met melanoom
  • U hebt meer dan 100 moedervlekjes (en vooral: er zijn er grotere bij, van meer dan 6 mm diameter)
  • U heeft een orgaantransplantatie ondergaan of neemt medicatie die de immuniteit onderdrukt.

Met een preventief huidonderzoek bedoelen we een nazicht, zonder dat u ongerust bent over één van uw vlekken.

Een preventieve controle, zonder dat u ongerust bent over één van uw vlekken en zonder dat u tot een van de risicogroepen behoort, is weinig zinvol. U kan na een dergelijke controle, immers toch nog enkele weken of maanden later huidkanker ontwikkelen. Onderzoek toonde ook aan dat de kans dat er huidkanker wordt gevonden bij zo’n louter preventieve controle, slechts een klein percentage bedraagt. Dit is helemaal anders als mensen zelf ongerust zijn over een verdachte vlek. Dan stijgt de kans blijkbaar tot 8%.

U moet dus vooral regelmatig zelf uw huid nakijken!

Wanneer moet u dan wel snel een nazicht krijgen?

  • U hebt een nieuw pigmentvlekje
  • U hebt een veranderend pigmentvlekje (vooral groei en verdonkering)
  • U hebt een ongewoon vlekje dat opvalt ten opzichte van andere vlekjes
  • U hebt een wondje dat niet geneest
  • U hebt een snel groeiend huidletsel

Ga in de eerste plaats al naar de huisarts. Soms gaat de ongerustheid over een banale ouderdomswrat. Blijft de ongerustheid, dan neemt u telefonisch contact .