Om de raadpleging niet teveel te verstoren door tal van telefoons voor de dokter zelf, hebben we een belmoment ingevoerd. 

De belmomenten zijn alle weekdagen tussen 8u45 en 9u15, met uitzondering van vrijdag. Vrijdag is het belmoment tussen 13u30 en 14u. 

De belmomenten zijn specifiek bestemd voor gekende patiënten, niet voor nieuwe patiënten!

U kan er terecht voor resultaten, vragen in verband met lopende behandelingen en dringende problemen (telefonisch in het keuzemenu toets 1, dan 2 kiezen), alsook voor het maken van speciale afspraken (telefonisch keuzemenu toets 1, dan 1, dan 2 kiezen).