In de voormiddag worden de afspraken gemaakt door een telesecretariaat.

Ons lokale secretariaat is open op maandag-, woensdag,- en vrijdagnamiddag vanaf 14u30. 

Al deze medewerkers zijn uiteraard ook gebonden aan het beroepsgeheim.