Raadplegingen zijn alleen mogelijk na afspraak en kunnen via deze website worden vastgelegd tot 6 maand van tevoren.

De wachttijd bedraagt soms tot meer dan 4 maand.

Vanaf 1 januari 2022 geldt een patiëntenstop: nieuwe patiënten kunnen geen afspraken meer maken.Opgelet


1 afspraak = 1 patiënt

1 afspraak = 1 probleem


- Indien u met meerdere personen op consultatie wenst te komen, dan dient u voor alle personen een afzonderlijke afspraak te maken. 
- Gelieve de afspraak te maken of in te loggen OP DE NAAM VAN DEGENE DIE ONDERZOCHT EN BEHANDELD GAAT WORDEN  (dus: niet op naam van de moeder als het over één van de kinderen gaat). U dient hiervoor de OFFICIELE naam en voornaam te gebruiken, zoals ze op de identiteitskaart staan en niet de roepnaam.

- De dokter voorziet voldoende tijd voor de zorg voor één probleem. Een grondige volledige huidcontrole is één probleem en vult ook een raadpleging. Heeft u meerdere problemen, dan kan het zijn dat u wordt gevraagd om hiervoor een aparte afspraak te maken. Geef dan in het begin van de raadpleging duidelijk aan welk probleem voor u de prioriteit heeft.Speciale afspraken dienen wel nog steeds telefonisch te worden gemaakt tijdens de dagelijkse belmomenten (van maandag tot donderdag, telkens tussen 8u45 en 9u15 en op vrijdag tussen 13u30 en 14u):
- allergietesten
- lichttherapie
- chirurgische ingrepen

Deze speciale afspraken kunnen pas worden gepland, na een voorafgaand onderzoek en bespreking. U kan dit niet zelf plannen via de website, steeds telefonisch of tijdens raadpleging afspreken!

Vertegenwoordigers : steeds telefonisch of ter plekke afspreken, nooit via de website!

Afspraken annuleren:
Gelieve tijdig (minstens 2 werkdagen vooraf, behalve overmacht)  te verwittigen wanneer u een afspraak niet kan nakomen of wanneer ze overbodig zou zijn . Afspraken gemaakt via de website kunnen tot 24 u vooraf worden geannuleerd. Op deze manier kunnen we op dat tijdstip nog iemand anders verderhelpen. 
Niet tijdig geannuleerde afspraken zullen worden aangerekend.

Betaling:
Gebeurt steeds ter plaatse. Betaling via Bancontact of Payconiq geniet de voorkeur.

De dokter is gedeconventioneerd .


Getuigschriften voor verstrekte hulp:

(“briefjes voor het ziekenfonds”)

Worden digitaal (met de computer) aangemaakt en naar uw ziekenfonds verstuurd. U hoeft geen papieren meer op te sturen naar hen; de terugbetaling volgt automatisch op uw bankrekening binnen de 5 werkdagen.

U krijgt automatisch een digitaal ontvangstbewijs toegestuurd, via de eBox. Heeft u toch graag een papieren ontvangstbewijs, meld dit dan bij het betalen. U kan er ook steeds op een later moment nog een vragen.Meebrengen
- Breng steeds uw identiteitskaart mee.
- Zorg ervoor dat u een volledige lijst van al uw geneesmiddelen bij u heeft of kent. Dit kan van groot belang zijn voor de dokter.
- Breng een lijst mee van de bij u gekende allergieën
- Heeft u van uw huisarts of een collega reeds een behandeling gehad voor uw huidprobleem, breng dan de namen van de middeltjes of pillen mee. Gaat het om magistrale bereidingen, breng dan de tubes, potjes e.d. mee. De samenstelling hiervan kan zo nodig dan worden opgevraagd bij uw apotheker.

Kinderen:
Er is een kleine speelhoek voorzien.

Rolstoelen:
De praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is wel één dorpel. Komt u zonder begeleiding, verwittig dan wel vooraf het secretariaat, zodat we u binnen kunnen helpen.

Voorschriften:
Wij worden dagelijks geconfronteerd met de vraag om voorschriften te verlengen. Sedert januari 2017 kan dit niet meer zonder op raadpleging te komen. 


Voorschriften worden digitaal (met de computer) aangemaakt. U krijgt meestal geen papieren voorschriften meer mee. Ze zijn zichtbaar voor elke apotheker mits inlezen van uw identiteitskaart in de apotheek.