Telefonisch

GEWONE AFSPRAAK MAKEN

We willen u vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk zelf uw afspraken voor gewone raadplegingen in onze online agenda te maken (uitgezonderd vertegenwoordigers).

Heeft u geen internet of bent u vertegenwoordiger, dan kan u telefonisch gewone afspraken maken, van maandag tot donderdag, vanaf ongeveer 10 u tot 11u30. Op maandag, woensdag en vrijdag kan u ook terecht vanaf ongeveer 14u30 tot 17u.
Neem uw agenda bij de hand wanneer u contact opneemt.

Wanneer u belt, zal u met toetsen door het keuzemenu moeten navigeren. Patiënten dienen op toets 1 te drukken, daarna weer op toets 1 ("afspraak"), toets 1 ("gewone afspraak") en een laatste maal op toets 1, om met het secretariaat te worden doorverbonden. Vertegenwoordigers kiezen toets 2.


SPECIALE AFSPRAAK MAKEN

Voor het maken van speciale afspraken (zie "praktische info") dient u met de dokter zelf te bellen tijdens de dagelijkse belmomenten, van maandag tot donderdag, telkens tussen 8u45 en 9u15 en op vrijdag tussen 13u30 en 14u. Ook hier gebruikt u het keuzemenu, toets 1 ("patiënt"), daarna weer op toets 1 ("afspraak") en dan toets 2 ("speciale afspraak").


DOKTER SPREKEN

Gekende patiënten die bellen voor resultaten, vragen in verband met lopende behandelingen of dringende problemen, nemen ook best contact op tijdens deze dagelijkse belmomenten. (U drukt toets 1 "patiënt" en dan toets 2.) U komt dan rechtstreeks bij de dokter terecht.