Wij werken sinds december 2022 voor onze biopsies samen met het labo Dermpat, Koning Albertlaan 210, 9000 Gent .


Ziehier de informatiefiche van het labo:


Beste patiënt, 


Bij uw bezoek aan de dermatoloog is het mogelijk dat het nemen van een huidbiopt nodig is om tot een correcte diagnose te komen of om u te behandelen. Uw arts verstuurt dit biopt naar ons laboratorium, waar artsen gespecialiseerd in huidonderzoek (dermato-pathologen) dit weefsel microscopisch onderzoeken en een diagnose stellen. 

Het verslag van dit onderzoek wordt rechtstreeks naar uw dermatoloog gestuurd. Indien u dit wenst, kan u uw arts steeds vragen om ook een kopie aan uw huisarts te laten bezorgen, dan brengen wij dit voor u in orde. 

U kunt het verslag van uw biopsie terugvinden op CoZo. Dit kan pas 3 weken nadat het verslag afgewerkt is. In de tussentijd worden resultaten van het laboratoriumonderzoek nooit rechtstreeks aan de patiënt doorgegeven. U kunt enkel over de gegevens beschikken via uw behandelende arts. De wet van 8/12/1992 waarborgt het recht van toegang en rectificatie door de patiënt, uitsluitend in diens persoonlijk belang, door tussenkomst van een door hem gekozen arts. Een juiste interpretatie van het resultaat is namelijk alleen mogelijk in combinatie met andere medische informatie waar alleen uw behandelende arts over beschikt. Enkel met toestemming van uw behandelend arts (rechtstreeks aan ons bezorgd), kunnen wij u eventueel vroeger een kopie van het verslag bezorgen. 

Voor de afrekening van dit onderzoek, gaan wij via uw rijksregisternummer na of u aangesloten bent bij een mutualiteit, zodat wij het deel waarvoor uw mutualiteit/verzekeringsinstelling tussenkomt, direct aan hen kunnen factureren. Enkel voor het resterende bedrag versturen wij rechtstreeks een factuur naar het adres waarop u gedomicilieerd bent. Dit resterend bedrag betreft het remgeld en een supplement. De dermato-pathologen van Dermpat zijn niet geconventioneerd. 

Nadat uw biopt werd onderzocht en een diagnose werd gesteld, blijft er meestal nog weefsel over. Dit extra materiaal kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De deelname hieraan gebeurt steeds anoniem en is volledig kosteloos voor u. Indien u dit niet zou wensen, dan dient u dit te melden aan uw behandelende arts.   

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en staan steeds ter beschikking voor verdere informatie via eb.tapmred@ofni of telefonisch (09/335.27.70). 


Met vriendelijke groeten, 


Dr. Marc Haspeslagh

Dr. Annemarie Degroote

Dr. Karolien Van Den Bossche

Dr. Julie Lemahieu

Dr. Laura Gadeyne

Dr. Isabelle Lambert